Minėjome Gedulo ir Vilties dieną

 

Birželio 14-ąją nemažas būrys bendruomenės narių kartu su Veprių kultūros centro darbuotojais, Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniais, mokytojais dalyvavo Gedulo ir Vilties dienos paminėjime Veprių parapijos bažnyčioje. Prisimindami tragiškus tremties įvykius klausėsi Elvyros Lukšienės atsiminimų, dainavo tremties dainas, skaitė tremtinių, ištremtų iš Veprių bei aplinkinių kaimų, pavardes.

Prie paminklo „Negrįžusiems iš tremties“ dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties žiedas“. Jos metu smeigė pagamintus ramunių bei rugiagėlių žiedus išreikšdami viltį, kad tragiški įvykiai nepasikartos.