Vepriuose – skulptūra menotyrininkui Pauliui Galaunei

2020-aisiais metais pažymėtos Lietuvos dailės istoriko ir kritiko, grafiko, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininko, nusipelniusio meno veikėjo Pauliaus Galaunės 130-osios gimimo metinės ir nuopelnai tautodailės plėtrai. Pauliaus Galaunės gimtinėje, Pageležių kaime, stovi atminimo kryžius. Bendruomenė nusprendė įamžinti atminimą ir Vepriuose todėl,

kad Paulius Galaunė mokėsi Veprių liaudies mokykloje, kurią baigęs 1902 m. išvyko mokytis į Peterburgą. Taigi Vepriuose buvo jo pirmoji mokykla, su kuria susijęs tolimesnis menotyrininko gyvenimo ir kūrybos kelias. Buvo parengtas ir įgyvendintas bendruomenės kūrybinis projektas, kurio metu sukurta skulptūra. Džiaugiamės, kad skulptūrą menotyrininkui Pauliui Galaunei atminti sukūrė vepriškis skulptorius Viktoras Žentelis, kuris nuolat savo kūrybiniuose darbuose perteikia krašto istorinę praeitį. Skulptūrą puošia etnokultūros simboliai. Ji pastatyta Amžių sandūros parke, netoli besisukančio vandens malūno rato, simboliškai ir šalia tako, vedančio į mokyklą.

Dėkojame už puikų kūrinį skulptoriui Viktorui Ženteliui, kuris visada palaiko bendruomenės idėjas ir labai kūrybiškai padeda jas įgyvendinti. Ši skulptūra ne tik įamžino tautodailininko, menotyrininko Pauliaus Galaunės atminimą, bet ir papildė lankytinų objektų sąrašą Vepriuose, papuošė miestelį.

Bendruomenės informacija