Birželio 10-12 dienomis šeši bendruomenės nariai dalyvavo respublikiniame bendruomenių sąskrydyje Karklėje. Ukmergės rajono bendruomenių kiemelio tema buvo siejama su hipiais, todėl aprangos akcentai prisistatymo metu buvo hipiški: gėlėti drabužiai, ilgi plaukai, gitara ir kt.

 

Birželio 14-ąją nemažas būrys bendruomenės narių kartu su Veprių kultūros centro darbuotojais, Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniais, mokytojais dalyvavo Gedulo ir Vilties dienos paminėjime Veprių parapijos bažnyčioje. Prisimindami tragiškus tremties įvykius klausėsi Elvyros Lukšienės atsiminimų, dainavo tremties dainas, skaitė tremtinių, ištremtų iš Veprių bei aplinkinių kaimų, pavardes.

Prašytume užpildyti Mokesčių inspekcijos formą FR0512 (5 versija) ir pateikti   pasinaudojant  elektroninio deklaravimo sistema  http://deklaravimas.vmi.lt

Šią prašymo formą galite pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d.

Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite  čia arba https://www.kaipkada.lt/news/kaip-skirti-gpm-12-06-proc-parama-2022-metais/

Pildydami būtinai nurodykite mūsų pavadinimą - Veprių kaimo bendruomenė ir kodą – 183219311.

Užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Jūsų parama labai svarbi mūsų veiklai.

Esame dėkingi už skirtą paramą.

 

Bendruomenės taryba

Veprių bendruomenės iniciatyva velykinėmis dekoracijomis papuošta miestelio aikštė. Dėkojame už šventinį aikštės papuošimą, velykinės nuotaikos sukūrimą Janinai Pečeliūnienei, Laimutei Žentelienei, Viktorui Ženteliui, Česlovui Strebeikai, Algiui Pečeliūnui, Vitui Medonui, Juozui Bartkevičiui, Snieguolei Čerbienei, Ingai Kostikaitei, Vidai Ramanauskienei, Danutei Jasaitienei, Zitai Bausienei, Irenai Žižienei, Almai Aleknavičienei, Irenai Aukštuolienei, Veprių seniūnijai, Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui bei rėmėjams Vytautui Pakėnui ir Gabrielei Čerbaitei.

Artėjant Verbų sekmadieniui bendruomenės iniciatyva šventiškai papuošta miestelio aikštė. Jos centre - įspūdinga didžiulė vištos su viščiukais dekoracija. Gerą pusdienį dekoraciją kūrė Janina Pečeliūnienė ir  Laimutė Žentelienė. Neapsieita be Viktoro Žentelio, Česlovo Strebeikos, Algio Pečeliūno, Vito Medono pagalbos.  Pagrindine „statybine žaliava“ dekoraciją parėmė ūkininkas Vytautas Pakėnas ir žirgininkė Gabrielė Čerbaitė.

Ant Veprių piliakalnio, papuošto nuotaikingomis Užgavėnių kaukėmis, kovo 1 d. susirinko nemažas būrys bendruomenės narių, seniūnijos darbuotojų, Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, miestelio gyventojai. Daug dalyvių buvo su kaukėmis.