Apie bendruomenę

Veiklos tikslas – bendruomenės telkimas bendrų problemų sprendimuibendrai veiklai. 

 

Uždaviniai: 

  • organizuoti kultūrinęšvietėjišką veiklą 
  • padėti spręsti socialinesekonomines problemas; 
  • bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis rengiant ir įgyvendinant projektus gerinti gyvenimo kokybę kaime. 

 

Ryšiai su seniūnijoje esančiomis įstaigomis 

  • Veprių seniūnija 
  • Veprių mokykla 
  • Seniūnijoje esančiomis bibliotekomis 
  • Ukmergės kultūros centro Veprių ir Sližių filialais 
  • Veprių parapijos bažnyčia.  

 

Istorija 

 

2002 m. gyventojų susirinkimo metu Vepriuose buvo įkurta Veprių kaimo bendruomenėkurią sudarė 27 nariai.  2002 m. vasario mėnįregistruoti ĮstataiVeprių kaimo bendruomenė - visuomeninė organizacija, (asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį). 

Išrinkta 9 narių bendruomenės taryba bei pirmoji bendruomenės pirmininkė - Veprių vidurinės mokyklos direktorė Rima Ramanauskienė 

2004 -2008 m. bendruomenės pirmininkas - Vincas LukšaSližių bibliotekininkas. 

2006 m. pagal panaudos sutartį su Ukmergės rajono savivaldybe bendruomenei  patalpas  veiklai organizuoti 

2007 m. bendruomenė tapo Lietuvos bendruomenių sąjungos narė; 

2008 m. kovo mėnbendruomenės pirmininkė – Aldona MedonienėVeprių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2010 m. Suorganizuotas skaistaturgis. 

2011 m. įgyvendinus projektą “Sekminių giedojimo tradicijų puoselėjimas Vepriuose” išleisti 55 diskai su Veprių choristų įgiedotomis Kalvarijų giesmėmis. 

2012 m. bendruomenė įstojo į Lietuvos kaimo tinklą; 

2012 m.  bendruomenė tapo Ukmergės VVG narė; 

2012 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos rajono Slengių kaimo benduomene. 

2012 m. į bendruomenės namus įkeltas Veprių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

2012 m. bendruomenei – 10 metų sudaro 70 įvairaus amžiausišsilavinimo, bet turinčių bendrų tikslų žmonių 

2012 m. Kapitališkai suremontuoti bendruomenės namaiįsigyti baldaiVeikia bendruomenės seklyčia. 

2013 m. įkurtas bendruomenės alpinatiumas prie Veprių parduotuvės. 

2014 m.  bendruomenė inicijuoja, organizuoja lauko kalėdinės eglutės papuošimą bei įžiebimo šventes. Noriai  padeda organizuoti šventinės eglutės puošimą, įžiebimo šventę Veprių seniūnija, kultūros centras. 

2014 m. organizuotas plaukimas baidarėmis, sporto šventė Šarūno Žentelio kaimo turizmo sodyboje „Sidabrinė pieva“, 

2015 m. Latvijos Livani tautinių šokių kolektyvas lankėsi Vepriuose. 

2015 m. Leidžiamas laikraštis „Šventosios vingis“. 

2015 m. keliaujame po Suvalkiją. 

2016 m. 50 Veprių bendruomenės narių lankėsi Livani, 2 dienų kelionėje susipažino su Latvija, aplankė Rygą. 

2017 m. bendruomenės kaimo kapela “Subatėlė” (vadovas Antanas Šimatonis) koncertavo festivalyje Latvijoje, Livani mieste. 

2017 m. įrengta lauko treniruoklių aikštelė 

2017 m. mokėmės piešti ant šilkokūrėme darbus  vilnos (įvėlimo būdu). Surengtos parodospristatymai. 

2018 m. sukurta ir atidengta skulptūra “Per amžius šuoliuojantys vyčiai” ant Veprių piliakalnio. 

Bendruomenė ėmėsi įvairių iniciatyvų, kuris įgyvendino rengdama bei įgyvendindama projektus. 

2018 m. mokėmės amatų. Vyko keramikos dirbtuvių užsiėmimai, kuriose apsilankė apie 20 žmonių, sukūrė daug gražių darbų iš molio. Vadovas –Laimutė Žentelienė. 

2019 m. mokėmės kurti paveikslus iš vilnos. Surengta paroda „Žydėjimas“. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo Irena Aukštuolienė bei Lionė Šimatonienė. 

2020 m. Projekto „Visi kartu – viena šeimafinansuojamo iš EŽŪFKP bei LR valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Ukmergės VVG strategiją, suorganizuoti renginiai: Vasaros šventė“, Valstybės dienos šventė“, „Išvažiuojamieji pažintiniai-praktiniai 1 dienos mokymai „Senieji amatai ir etnokultūra“. 

2020 m. praplėsta lauko treniruoklių aikštelė naujais lauko gimnastikai skirtais įrenginiais: skersiniais, kopėtėlėmis bei lygiagretėmis. 

2020 m. sukurta skulptūra menotyrininkui Petrui Galaunei. 

2020 m. Skulptorius Viktoras Žentelis sukūrė besisukantį vandens malūno ratą senojo Veprių malūno vietoje.  

2020 m. Prisijungusi Lietuva įtinklinimo projekto „Veprių kaimo bendruomenės internetinio puslapio sukūrimas“ metu sukurtas bendruomenės internetinis puslapis https://www.vepriubendruomene.lt 

2020 m. bendruomenėje yra 103 nariai.